Zápustková kovárna do hmotnosti 500 kg/ks až do středních sérií (Fe, Al, barevné kovy)
Volné kování do hmotnisti 4 t/ks

Charakteristika výrobní kapacity

Používané materiály: uhlíková, legovaná, nerezová ocel (Cr a austenitická ocel), Al slitiny, Cu slitiny a další materiály dle požadavků zákazníka

Hmotnostní rozsah

Materiál Volně kované výkovky Zápustkové výkovky
Ocel 1 - 4000 kg/ks 2 - 500kg/ks
Al - slitiny 1 - 500 kg/ks 0,5 - 200 kg/ks
Slitiny mědi 1 - 2000 kg/ks 0,5 - 350 kg/ks

Ocelové výkovky

Volně kované výkovky Zápustkové výkovky
Podélné výkovky Max. průměr 480mm 900mm
Max. délka 4000mm 1900mm
Max. hmotnost 3500kg 500kg
Kroužky Max. průměr 1250mm 850mm
Max. hmotnost 1000kg 500kg

Hliníkové výkovky

Volně kované výkovky Zápustkové výkovky
Podélné výkovky Max. průměr 230mm
Max. délka 4000mm 1900mm
Max. hmotnost 500kg 200kg
Kroužky Max. průměr 1800mm 850mm
Max. hmotnost 250kg 150kg

Měděné výkovky

Volně kované výkovky Zápustkové výkovky
Podélné výkovky Max. délka 4000mm 1900mm
Slitiny mědi Max. hmotnost 2000kg 350kg
Měď Max. hmotnost 300kg 350kg
Kroužky Max. průměr 1650mm 850mm
Měděné slitiny Max. hmotnost 2000kg 350kg
Měď Max. hmotnost 300kg 350kg

Výroba zápustek a nástrojů
Tryskání výkovků

Tepelná úprava

Výkovky ocelové a z neželezných kovů

 • Komorové plynové žíhací pece – maximální rozměry 3 x 4 x 1,9 m
 • Komorové plynové žíhací pece – maximální rozměry 3 x 4 x 1,9 m
 • Průběžné zušlechťovací pece do max. hmotnosti výkovku 30 kg/ks

Hliníkové výkovky

 • Vertikální pece - rozměry Ø 1,5 x 2 m
 • Moderní zušlechťovací pec pro použití hliníku v letectví

Opracování výkovků

 • Soustruhy do maximálního průměru 460 mm a 3 m maximální délky
 • Vertikální soustruhy do max. průměru 1200 mm
 • Frézky do max. délky 3 m
 • Vrtání hlubokých děr pro hrubování dlouhých hřídelí

Řízení kvality

 • ISO 9001
 • ISO TS 16 949