Manipulační zařízení

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Organizujeme výrobu různých prvků pro systémy kontinuální i dávkové dopravy zejména v oblasti automobilového průmyslu jako jsou skidy, válečkové dopravníky, mimoúrovňové rampy, zvedací plošiny a otočné plošiny, závěsy pro proudovou montáž karoserií, závěsy pro podvěsné dopravníky, speciální kontejnery pro ukládání a manipulaci s rozměrnými výlisky a podobnými díly.

Firmconsult zajistí optimálního výrobce s nezbytným know-how, v průběhu výroby kontroluje kvalitu a dohodnuté expediční termíny a organizuje dopravu na místo určení. Zúčastňuje se kontrolních dnů a pomáhá zadavateli při řešení případných problémů.

Z technologického hlediska se nejčastěji jedná o svařence, které jsou obrobeny v požadovaných tolerancích s následně povrchovou úpravou. Kvalita je zabezpečována zhotovením měřících přípravků, na základě nich vystavených měřících protokolů a výstupní přejímkou případně za účasti zadavatele.

FIRMCONSULT vybírá výrobce, kteří disponují příslušnými certifikáty jako ISO 9001, velký svářečský průkaz či atest dodavatele pro automobilový průmysl.

Závěsy karoserie pro automobily Land Rover

Dodávka 110 závěsů pro nový model automobilu LANDROVER do Birminghamu měla zajímavý průběh. Původně vyhrála výběrové řízení slovenská firma. Při výrobě zkušebních kusů se ukázalo, že tato firma není schopná závěsy vyrobit v požadovaném čase a kvalitě. FIRMCONSULT s.r.o. zajistil převedení výroby k českému dodavateli v rekordně krátkém čase a v požadovaných termínech i výrobu těchto složitých prostorových svařenců. U výrobce byla instalována část závěsné trati, (obdobné jako u zákazníka) a na této trati byla provedena i zkušební montáž všech závěsů a jejich seřízení. I přes výrobu ve velmi krátkých termínech byly všechny závěsy dodány v potřebné kvalitě a dodnes fungují bez reklamací.